logo
PEGAS TOUR
CESTOVNÁ KANCELÁRIA
 
Zákaznícka linka
032/ 7444 473
 

ZĽAVY

 

ZĽAVA FIRST MINUTE až do 20%

Pri pobytoch na minimálne 7 noci, vlastnou, autobusovou a leteckou dopravou:

 
ZĽAVA
12% FIRST MINUTE
+2% NAVIAC
+3% VERNÝ KLIENT
+3% SENIOR 55+
do 31.12.2021
 
ZĽAVA
10% FIRST MINUTE
+2% NAVIAC
+3% VERNÝ KLIENT
+3% SENIOR 55+
do 31.01.2022
 
ZĽAVA
7% FIRST MINUTE
+2% NAVIAC
+3% VERNÝ KLIENT
+3% SENIOR 55+
do 28.02.2022
 
ZĽAVA
5% FIRST MINUTE
+2% NAVIAC
+3% VERNÝ KLIENT
+3% SENIOR 55+
do 31.03.2022
 

Pri poznávacích zájazdoch a POZNÁVANIE s pobytom pri mori autobusovou a leteckou dopravou:

 
ZĽAVA
7% FIRST MINUTE
+2% NAVIAC
do 31.01.2022
 
ZĽAVA
5% FIRST MINUTE
+2% NAVIAC
do 31.03.2022
 
ZĽAVA
VERNÝ KLIENT 3%/osoba
 
ZĽAVA
SENIOR 55+ 3%/osoba
 

Uvedené zľavy za skorý nákup sa vzťahujú na ponuku pobytov na minimálne 7 nocí a ponuku poznávacích zájazdov PEGAS TOUR na rok 2022. Všetky zľavy je potrebné si uplatniť hneď pri uzatváraní Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o pobyte alebo službe jednorazovo, spätne sa uplatniť nedajú. Pre nárok na zľavu FIRST MINUTE, VERNÝ KLIENT a SENIOR 55+ stačí zaplatiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu alebo pobytu alebo služby a doplatok 30 dní pred začiatkom zájazdu, pobytu alebo služby, ak nie je dohodnuté inak.

Zľavy pri pobytoch sa poskytujú z ceny základných lôžok (1. a 2. lôžko) dospelej osoby z tabuľkových cien hotelov resp. z tabuľkových cien apartmánov. Zľavy sa neposkytujú z ceny prísteliek, z detských cien, zo žiadnych možných alebo povinných príplatkov. Pri pobytových zájazdoch na minimálne 7 nocí máte nárok pri úhrade celej sumy zájazdu, pobytu alebo služby jednorazovo do uvedených termínov zliav na ďalšiu zľavu NAVIAC +2%. Zľavy FIRST MINUTE a NAVIAC a VERNÝ KLIENT a SENIOR 55+ sa dajú kumulovať.

Zľavy pri poznávacích zájazdoch sa poskytujú z tabuľkových cien. Zľavy sa neposkytujú z ceny prísteliek, z detských cien, zo žiadnych možných alebo povinných príplatkov. Pri poznávacích zájazdoch máte nárok pri úhrade celej sumy zájazdu jednorazovo do uvedených termínov zliav na ďalšiu zľavu NAVIAC +2%. Zľavy FIRST MINUTE a NAVIAC a VERNÝ KLIENT a SENIOR 55+ sa dajú kumulovať.

Pri skupinových kalkuláciách sú ceny a zľavy stanovené individuálne.

 

Pri pobytoch na minimálne 7 nocí a pri poznávacích zájazdoch označených zľava zľava FIRST MINUTE máte nárok pri úhrade celej sumy zájazdu jednorazovo do uvedených termínov zliav na ďalšiu zľavu NAVIAC +2 %.

 

Klientom, ktorí sú nám verní a zúčastnili sa aspoň jedenkrát na zájazdoch/pobytoch organizovaných cestovnou kanceláriou PEGAS TOUR za posledné 3 roky, poskytujeme zľavu 3 % z katalógovej ceny bez príplatkov akéhokoľvek poznávacieho zájazdu alebo pobytového zájazdu individuálnou, autobusovou alebo leteckou dopravou. Zľavu si musia klienti uplatniť pri zakúpení zájazdu/pobytu a zľava sa môže kumulovať so zľavami FIRST MINUTE a NAVIAC pri pobytoch a poznávacích zájazdoch.

 

Seniorom nad 55 rokov ponúkame zľavy vo vybraných termínoch a vo vybraných pobytových a poznávacích zájazdoch z tabuľkových cien. Zľava sa poskytuje seniorovi, ktorý v čase zájazdu dovŕši minimálne 55 rokov a viac. Zľavu si musia klienti uplatniť pri zakúpení zájazdu/pobytu a zľava sa môže kumulovať so zľavami FIRST MINUTE a NAVIAC a VERNÝ KLIENT pri pobytoch a poznávacích zájazdoch.